Zelení, volte Svobodné. Svobodná společnost nejlépe pečuje o přírodu

Zbožňuji hory. Miluji přírodu. Existuje něco krásnějšího, než se v zimě prohánět na běžkách po zasněžené krajině Jizerských hor?

Příroda je nejen krásná, ale i naprosto klíčová pro náš život. Čerstvý vzduch, pitná voda a další přírodní zdroje jsou pro život nepostradatelné. Konec konců lidská DNA tvarovaná evolucí po tisíce let je k životu v přírodě a její ochraně a péči uzpůsobena. Právě proto lidé obdivují krásy přírody, neboť mají hluboko v sobě zakódováno, že je pro ně příroda blahodárná. Není pochyb o tom, že si příroda naši ochranu a péči zaslouží.

Politikům chybí pokora

Mnozí politikové, ať už v dobré víře, nebo vědomě kvůli svým nekalým úmyslům, využívají obrovskou moc státu a EU, aby zaváděli politiky, které údajně chrání přírodu. Vždy, když mám to štěstí a nacházím se mezi obrovitými vrcholky alpských hor, připomínám si, jak nedozírnou moc příroda má, a jak pokorní bychom my lidé před ní měli být. Těmto politikům pokora chybí.

Údajně zelené politiky, jako jsou povinné přimíchávání biopaliv, šrotovné na staré automobily, podpora solárních elektráren, tvoří jen několik příkladů politik, které nejen že přírodě nepomohly, ale dokonce ji škodí. Za to daly vydělat bohatým byznysmenům a tito hloupí politikové jen získali další moc na úkor naší svobody.

Kvůli biopalivům máme monokulturní krajinu, která narušuje ekosystém. Kvůli šrotovnému jsme vyráběli auta, která nemusela být nikdy vyrobena a přírodní zdroje by tak zůstaly ušetřeny. Výroba a likvidace solárních panelů je velmi náročná, na což jejich příznivci rádi zapomínají. O ohyzdnosti solárních elektráren snad nikdo nepochybuje.

Jak jinak chránit přírodu?

Podívejme se kolem sebe a do naší historie, jaké společnosti nejlépe chránily a pečovaly o přírodu. Nejsvobodnější státy na světe, jsou nejen nejbohatší, ale zároveň ochrana přírody tam patří k těm s nejvyšší úrovní. Koukněte se na překrásnou přírodu Švýcarska.

Svobodné společnosti dokáží nejlépe chránit a pečovat o přírodu ze třech důvodů. Svoboda přeje objevování nových inovací, která přinášejí ekologičtější řešení. A díky svobodě a bohatství mají lidé možnost rychle tyto inovace aplikovat v běžném životě.

Druhým důvodem je, že svobodné společnosti přísně chrání soukromé vlastnictví, což je nejlepší motivace se o svůj majetek starat. Lidé vlastnící pole, louky, lesy a vody vědí, že o ně nepřijdou, nikdo nemá právo jim je sebrat a poškozovat je, a díky tomu se o tyto přírodní krásy s péčí řádného hospodáře starají, a to i po generace.

Třetím důvodem je, že svobodné společnosti mají jednoduchá, srozumitelná, transparentní a snadno vynutitelná pravidla, která vznikla lokálně uvnitř samotných komunit, které pomáhají chránit přírodu před jednotlivci, kteří sami o sobě motivování k ochraně přírody nejsou. Moc pěkně o tom vypráví Matt Ridley ve výborné knize Původ cnosti.

Přírodu chraňme svobodou

Milí zelení, stát ani politikové nejsou klíčem k ochraně přírody. Přírodě se bude dařit tam, kde jsou lidé přirozeně motivováni o přírodu pečovat. Donucování a státní moc k tomu nevede. Komunismus je odstrašujícím příkladem absolutní státní moci, která nenapravitelně poškodila naši krásnou přírodu. Na současných údajně zelených politikách profitují jen šikovní lobbisté a byznysmeni.

Svobodná společnost bude chránit a pečovat o přírodu nejlépe. Volte ty, kdo si takovou společnost přejí. Prosím, zvažte svůj hlas pro Svobodné.

Politické tlachání

Nejnovější články