Proč volím Svobodné?

Proč volím Svobodné aneb Jak umělci donutili mamku vyhodit rádio?

Chci společnost bez státem posvícených prospěchářů, kde každý občan má stejnou šanci uspět.

Proč volím Svobodné aneb Jak bankéři okradli moji babičku

Chci zdravé neinflační peníze jako základ trvalé prosperity pro všechny.

Proč volím Svobodné aneb Jak nás školství připravuje o sny?

Chci děti plné snů, odpovědnosti a úcty k morálním hodnotám jako základ budoucí prosperity nás všech.

Proč volím Svobodné aneb Jak zákon pokouší naši slušnost?

Chci žít ve společnosti plné slušných lidí, kte?í mají respekt k právu.

Proč volím Svobodné aneb Jak jsem vás všechny obral?

Chci žít ve společnosti zdravých a solidárních lidí.

Nejnovější články