Milí ekonomové, peníze vám zamotaly hlavu

S ekonomy je sranda. Ekonomika se stále nepřesvědčivě zotavuje z krize z roku 2008, a tak nás ekonomové zásobují plejádou nápadů, jak to zlepšit.

Peníze by prý mohly mít omezenou trvanlivost a pak by je lidé nesyslili doma na horší časy.

Centrálním bankéřům se nedaří dosáhnout oné blahodárné dvouprocentní inflace. Co takhle zrušit papírové bankovky a tisknout peníze digitálně. Papír je moc drahý a k roztočení inflace nešikovný.

A nejhorší jsou úspory. Lidé místo, aby utráceli za věci, které nechtějí a nepotřebují, tak raději spoří na horší časy. Záporné úroky na ně. Kdo spoří, nechť za to zaplatí. Kdo utrácí, nechť je odměněn.

Prokletý rezervní klíč

Pro člověka jako jsem já, který nikdy moc netuší, kam si schoval klíče od auta, je rezervní klíč požehnáním. Bohužel stejně tak pro mého ctěného bratra. Když jsem jednou pospíchal na trénink, spěšně jsem kráčel ke garáži s klíčkem připraveným v ruce, abych náhle zjistil, že garáž je prázdná a brácha s autem bůh ví kde. Inu, rezervní klíč je zrádná věc.

Podobně zrádné jsou peníze pro ekonomy. Přestože podstatou bohatství je existence užitečných věcí (od jídla a pití až třeba po to auto), které nám dělají život příjemnější, ekonomové se tváří, že podstatou bohatství jsou obyčejné papírky podepsané guvernérem centrální banky.

A nejsou to jen věci, ale i nejrůznější služby, od kadeřníků přes IT až po školství se zdravotnictvím, to všechno se podílí na našem bohatství. Bohatství jsou věci a schopnosti, které jsme svou pílí nabyli. Peníze samy o sobě nejsou bohatstvím, jsou jen oním pomyslným klíčem, který nám pomáhá s bohatstvím jednoduše nakládat.

Co je to ten kapitál?

Bohatství má dvě zajímavé vlastnosti. Zatímco pro mě je hračka udělat webové stránky, pokus upéct jedlý chleba by mohl skončit v lepším případě vylámanými zuby. Naštěstí někteří pekaři se s počítačem nekamarádí, a tak můžeme můj um a jejich dobroty směnit. A poetické na tom je, že se oba cítíme bohatší.

Já budu nasycený a plný energie do práce a pekař bude mít webovou stránku, která mu pomůže lépe prodávat. A to je druhá zajímavá vlastnost bohatství. Slouží jako základ k tvorbě dalšího bohatství. Z tohoto úhlu pohledu pojmenovávají ekonomové bohatství nepoeticky jako kapitál.

A přestože za kapitál jsou nejčastěji označovány věci jako stroje, půda, nemovitosti, tak pro mě je nejdůležitějším kapitálem snídaně, oběd a večeře, protože bez nich bych byl úplně jalový a nic užitečného bych nevytvořil.

Klíč od auta není auto samotné

Celý problém ekonomie tkví v tom, že peníze jsou automaticky považovány za onen kapitál. Proto ekonomové navrhují, aby ekonomiku podpořila centrální banka tiskem peněz, vláda dotacemi a sociálními dávkami z peněz na dluh nebo aby nám Brusel poslal více peněz z fondů EU. Zatímco hospodářství mohou pomazané hlavy všeho druhu zaplavit penězi lusknutím prstu, samotné bohatství zázračně nevzniká z rozhodnutí centrálních bankéřů, politiků či úředníků. Vzniká z píle a tvořivosti lidí.

Stát navýšením peněz v hospodářství pouze pomyslně vyrobil nové rezervní klíče. Problém je, že ty rezervní klíče nedal původním majitelům, které ono bohatství vyprodukovali, ale subjektům, které mají státní privilegia a dobré kontakty s politiky a úředníky.

Centrální banka rozdává ve velkém rezervní klíče finančnímu sektoru, který je používá na finančních trzích a soukromým bankám dokonce dovoluje, aby si rezervní klíče vyráběly podle potřeby samy. Vláda je zase rozdává například skrz dotace vybraným firmám.

Plýtváním k prosperitě? Tak určitě

Ti, co se o získané bohatství zasloužili, najednou nejsou ti, kteří ho využívají. Kapitálem se začíná plýtvat. Část se zcela bezúčelně spotřebuje, část se opotřebuje a už neslouží, jak by mohl. Přestože peněz je v hospodářství více, skutečného kapitálu je méně nebo v horší kvalitě. Hospodářství logicky začíná stagnovat.

A co navrhují ekonomové neuvědomující si ten kritický rozdíl mezi penězi a kapitálem? Chce to více peněz a aby se rychleji točily. Nepřítelem ekonoma se stává každý, kdo si poctivě střeží svůj klíč a šetří kapitálem, aby ho jednou mohl použít k něčemu užitečnému. Přicházejí ony obskurní nápady s omezenou platností peněz, cílením vyšší inflace, zápornými úroky a vyhlašováním války úsporám.

Ekonomické modely a statistiky možná na krátko opět ožijí, co ovšem nevidí a vidět nemohou, je skutečnost, že cenný kapitál se přesouvá od lidí, kteří ho šetrně používají k rozmnožování našeho bohatství, k lidem, kteří jím bezúčelně plýtvají a tím podkopávají budoucí prosperitu. Kdybych uděloval cenu Ropák roku já, dal bych ji centrální bance a vládě.

Barevné grafy ekonomických modelů maskují tu povrchní šeď, kterou ve skutečnosti ukazují. Modely sice mohou nepřesně odhadnout současnou ekonomickou aktivitu, nedokáží ovšem nic říct o tom, jestli ta aktivita je prospěšná či neprospěšná.

Jak říká Tomáš Sedláček, můžeme vykácet celou Šumavu, abychom nakopli HDP, ale zničili bychom tím jedno z nejcennějších přírodních bohatství, které máme.

Bohatství je všude kolem nás

Asi žádná jiná věda nemá tak nudnou definici jako ekonomie. Ekonomie je prý věda zabývající se efektivní alokací vzácných zdrojů mezi alternativní užití. Nejenže ta definice je nudná, hlavně je nesprávná.

Zatímco před pár tisíci let jsme horko těžko vyrobili z nejrůznějších kovů neomalené nástroje připomínající nože, dnes ve velkém produkujeme iPhony, které umí snad všechno kromě onoho řezání. Naše schopnost využít dary matičky země se zvětšila nepředstavitelně.

Ve skutečnosti máme kolem sebe potencionálního bohatství takřka neomezeně. Rozdíl mezi potencionálním bohatstvím a bohatstvím tkví v podnikatelském duchu, což je schopnost překonat dosavadní hranice objevením dosud neobjeveného. Je to schopnost z ničeho vytvořit něco, co je najednou užitečné.

Jen si představte, kolik chytrých lidí muselo tu více tu méně posunout hranice lidského vědění, abychom se od primitivních nožů z doby bronzové dostali až k dnešnímu iPhonu.

Zdrojem prosperity nejsou peníze a kapitál je vlastně jen okrajově. Skutečným zdrojem našeho bohatství je podnikatelský duch našich předků a nás samotných. Jestli je něco vzácné a měli bychom si toho vážit, tak je to právě podnikatelských duch.

Občané, chraňme podnikatele

Vizionáři, snílci, rebelové proti zažitým pořádkům, neúnavní pracanti, netelevizní MacGyverové, prostě skuteční podnikatelé jsou pravým zdrojem prosperity. Ke svému snažení potřebují bohatství, které jejich předchůdci vytvořili. S tímto kapitálem se nejsnáze nakládá pomocí speciálních klíčků, kterým říkáme peníze. Toto je nezkrácený příběh vědy jménem ekonomie. Všimněte si, že peníze v něm hrají jen velmi okrajovou roli.

Nenechme politiky, úředníky ani na ně navázané byznysmeny, aby využívali díry v současné ekonomii a manipulovali s množstvím peněz v hospodářství ve svůj prospěch. Postavme se plýtvání bohatstvím, které jsme my a naši předci vytvořili. Važme si průkopníků, kteří posouvají naši společnost dále a chraňme je před zlovůlí a pomýlením politiků, úředníků i ekonomů. Podporujme jejich snílkovský zápal posouvat hranice (ne)možného. To je skutečná cesta k prosperitě a šetrnému rozvoji.

Závěrečné slovo ekonomům

A my milí ekonomové, není čas se na chvíli odtrhnout od grafů a tabulek plných statistik a porozjímat, zda náš pohled na peníze neobsahuje fundamentální chybu?

Přestaňme s tímhle peněžním pinožením, které nám zamlžuje úsudek. Vraťme ekonomii její původní význam, který by mohl znít takto: „Ekonomie je věda zabývající se člověkem a jeho tvořivostí.“

Každá ekonomická úvaha by se měla nést v duchu otázek, zda dané opatření pomáhá lidské tvořivosti nebo ji škodí a zda dané opatření rozmnožuje či vylepšuje naše bohatství nebo ho poškozuje či dokonce ničí.

Zkuste si ony otázky položit v souvislosti s dotacemi z EU, intervencemi ČNB, sociální politikou státu či s mnoha jinými výmysly z řad politiků, úředníků i mnohých ekonomů. Obávám se, že naprostá většina odpovědí na ně bude krajně negativních.

Seriál o (ne)peněžní ekonomii

  1. O mudlovských penězích a kouzelné síle člověka
  2. Peníze navíc neexistují. Ani ty z Bruselu
  3. Milí ekonomové, peníze vám zamotaly hlavu

Ekonomické povídání

Nejnovější články