Sociální demokraté, volte Svobodné. Skutečné solidaritě se nejvíce daří ve svobodné společnosti

Je hezké, když si lidé navzájem pomáhají. Je šlechetné, když ti, jimž se v životě daří, pomáhají těm, co v životě takového štěstí neměli.

Pravá solidarita pramení ze soucitu

Solidarita je nejen šlechetná, ale i velmi důležitá pro soudržnost společnosti. Mnozí tvrdí, že její vyspělost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejchudší a nejzranitelnější. A já s tím souhlasím.

Solidarita ale není jen prosté poskytnutí finančního či jiného daru. Podstatou solidarity je soucit s druhými, s jejich trápeními a těžkostmi. Soucítící lidé si doslova ve svých hlavách představují, jaké by to bylo, kdyby se ocitli v obdobné situaci. Taková solidarita vede k mnohonásobně hlubší pomoci ve formě skutečných přátelství a pocitu, že lidé na své problémy nejsou sami a mohou se opřít o druhé.

Falešná solidarita vede k chudobě

Mnozí sociálně demokratičtí politikové, ať už v dobré víře, nebo čistě z populistických důvodů snažící se získat více moci, se pokouší vytvářet solidaritu skrz stát. Pomocí vysokých daní financují sociální dávky. Minimální mzdou a jinými regulacemi zas ovlivňují podnikání.

Hlavním problémem těchto politik je, že se solidaritou nemají nic moc společného. Skrz sociální dávky, ani minimální mzdu nevzniká u lidí soucit s těmi nejslabšími. Navíc vysoké daně a regulace způsobují ekonomický úpadek, který okořeňuje fakt, že bohatí se většinou vysokým daním vyhýbají skrz daňové výjimky a regulace jsou často psány lobbisty ve prospěch velkého byznysu.

Minimální mzda je pak nejabsurdnější sociálně demokratickou politikou, protože nejhůře dopadá na ty nejchudší, kteří buď o práci přicházejí nebo je nikdo ani nezaměstná a nahrazují je stroje.

Svobodná a bohatá společnost pomáhá těm nejchudším

Nejlépe pomáhá chudým a nejslabším společnost, kde panuje svoboda podnikání a nízké daně. Takové hospodářství prosperuje, což pociťuje většina společnosti.

Svobodná společnost je ale také nejvíce sociálně odpovědná. Vznikají nejrůznější charitativní spolky, které skrz skutečnou solidaritu pomáhají těm, kterým ani velký ekonomický rozvoj zcela nepomohl. Lidé ve svobodné společnosti jsou bohatí a mohou si dovolit štědře podporovat charity.

Soucitu a solidaritě se daří ve svobodné společnosti

Milí sociální demokraté, solidarita je neuvěřitelně ctnostná a potřebná věc. To, co dnes politici prosazují, je ale falešná solidarita. Falešná solidarita vytlačuje ze společnosti tu skutečnou, a ještě přitom celé hospodářství trpí.

Komunismus je smutnou ukázkou toho, kam tyto politiky vedou. Zničené hospodářství, utlačované soukromé charitativní spolky a zdevastovaná osobní odpovědnost lidí jsou navždy připomínkou, že tudy cesta nevede.

Svobodná společnost, která přirozeně bohatě prosperuje, a ve které lidé z vlastní dobrovolné iniciativy pomáhají druhým, je skutečným klíčem k solidární společnosti.

Volte ty, kteří svobodnou společnost prosazují. Prosím, zvažte svůj hlas pro Svobodné.

Politické tlachání

Nejnovější články