Lidovci a konzervativci, volte Svobodné. Konzervativní hodnoty nejvíce vzkvétají ve svobodě

Mám rád, když se lidé k sobě chovají s úctou a respektem. Mám rád lidi, kteří vybudovali dobře fungující rodiny. Zkrátka mám rád konzervativní hodnoty.

Konzervativní hodnoty jsou pro společnost stěžejní. Vzájemný respekt a úcta, přátelství, rodiny, v nichž vyrůstají šťastné děti, tradice, kultura i specifický druh humoru, to vše utváří a charakterizuje naši společnost.

V čem tkví unikátnost konzervativních hodnot?

Na jejich formování se podílely miliony lidí po dlouhá staletí. Generace za generací nevědomky utvářely naše návyky, nepsaná pravidla, zvyky apod. Každý z těchto lidí tyto hodnoty ovlivnil svými znalostmi, a hlavně svým charakterem.

Konzervativní hodnoty jsou unikátní v tom, že prošly prověrkou času. Slušnost, respekt k druhým, solidarita, přátelství, rodinné zázemí, to vše nám pomáhá uspět v dnešní moderní době, stejně jako to pomáhalo uspět lidem před dlouhými staletími. Konzervativní hodnoty se osvědčily i v hrůzných dobách válek, při nacistické okupaci či během komunistického režimu. Lidé by si po staletí tyto hodnoty neosvojovali a neudržovali, pokud by jim nepomáhaly. Zákony evoluce by takové hodnoty nemilosrdně odsoudily k zániku.

Zákon vynutit konzervativní hodnoty nedokáže

Mnozí dnešní politici hlásící se ke konzervatismu nejen, že se v osobním životě často těmito hodnotami neřídí, co je horší, mylně svou interpretaci konzervativních hodnot prosazují skrz stát.

Rodinné hodnoty, přátelství a úcta k druhým se jen těžko dají zavést a vynutit skrz sbírku zákonů. Konzervativní hodnoty jsou striktně individuální, utváří náš charakter a ovlivňuje naše každodenní chování. Společnost složená z takových to lidí pak spontánně utváří kulturu a společenský řád, kde dominuje slušnost, odpovědnost a respekt.

Pokud však stát začne tento výsledek jednání lidí s konzervativními hodnotami jen „tupě“ převádět na zákony, nejen že to není prakticky možné, ale výsledkem je pouhá změť nesmyslných zákonů. Jak říká F. A. Hayek, když se začnou konzervativní hodnoty prosazovat skrz politiku, vede to vždy jen k omezování svobody lidí.

Finanční úplatky jen podrývají konzervativní hodnoty

Možná ještě horší je, když se snaží politici tento výsledek působení konzervativních hodnot ve společnosti navodit pomocí nejrůznějších finančních podpor od sociálních dávek, přes dotace až po daňové úlevy.

Výsledkem těchto politik je, že lidé jsou motivování čistě peněžní závislostí na státu nebo strachem z porušování zákonů. Vnitřní motivace, že konzervativní hodnoty jsou sami o sobě pro člověka prospěšné, když podle nich žijí, se ztrácí. Dnešní konzervativní politici vytváří nabobtnalý sociální stát plný pravidel a nařízení, který ve své podstatě podrývá individuální víru v konzervativní hodnoty.

Konzervativní hodnoty vzkvétají ve svobodě

Milí lidovci a konzervativci, potřebujeme společnost, kde jsou lidé odkázáni na sebe, svou rodinu a své přátele, a nikoliv na stát. V takové společnosti si lidé přirozeně osvojují konzervativní hodnoty, protože jim pomáhají v životě uspět.

Naopak konzervatismus vynucovaný skrz stát vede k rozpadu konzervativních hodnot uvnitř společnosti. Komunistický režim je hrůznou ukázkou toho, jak vrcholní soudruhové z televize a rádia denně vyzývali národ k tvrdé práci, bratrství apod., tedy k bytostně konzervativním hodnotám, a přitom skutečnost byla naprosto opačná. Došlo k nevídané erozi konzervativních hodnot ve společnosti, ze které jsme se dosud plně nevzpamatovali.

Konzervativním hodnotám se nejlépe bude dařit ve svobodné společnosti. Volte ty, kteří si takovou společnost přejí. Prosím, zvažte svůj hlas pro Svobodné.

Politické tlachání

Nejnovější články