Proč vystoupit z EU?

Proč nám vládnou ti nejhorší

Jediným řešením je organizaci s takovou mocí zrušit a moc jí vzít. Jedině tak nám přestanou vládnout ti nejhorší.

Jak se nám víra v právo a spravedlnost ztrácí v nesmyslech

Pokud chceme pojmu „právo“ opět vtisknout jeho skutečný význam, nezbývá nám než opustit EU a zrušit celou tu změť takzvaných právních norem.

Jak nám dotace ničí morálku

Zbavme se nebezpečného návyku na ně, který nám kazí charakter. Obnovme hospodářství, kde vítězí tvrdá práce a kreativita.

Jak pěstujeme neodpovědnost

Na řešení globálních problémů spolupracujme, ale nikdy se přitom nezbavujme vlastní odpovědnosti.

Jak mizí tolerance a přicházíme o mír

Mír v Evropě nezajistí jednota, ale respekt k rozmanitosti každého státu, každého regionu, každé obce, a hlavně každého člověka.

Nejnovější články