Proč vystoupit z EU aneb Jak pěstujeme neodpovědnost?

V dnešním světě plném globálních problémů, s korporacemi většími než některé státy, potřebujeme nadnárodní instituci, která bude globální záležitosti řešit.

Jak bychom si mohli poradit s globálním ochlazováním/oteplováním/změnou klimatu? Jakým způsobem bychom bojovali proti organizovanému zločinu, drogám a terorismu? Kdo by kontroloval velké nadnárodní korporace? To jsou všechno otázky, které v očích mnohých legitimizují Evropskou unii. Ale pomáhá nám EU skutečně tyto problémy řešit?

Nejsem Mirek Dušín

Platí, že lumpárny se vždycky lépe dělají ve více lidech. Platí to i pro má školní léta na gymnáziu. Na řídicím bobu jsme sjížděli školní schodiště. Skákali z okna učebny chemie v prvním patře do připravené sněhové hromady. Na školním kurzu s přízviskem „protidrogový“ odbíhali pod záminkou tréninků do nejbližší hospody na pivo. A mnoho jiných. Jedno je jisté, sám bych je nedělal. Čím více lidí se na nich podílelo, tím méně mě tížilo svědomí.

Ten nepříjemný pocit odpovědnosti, který prostupuje celým naším tělem, když provádíme něco nevhodného, příroda nevymyslela pro nic za nic. Je to ochranný mechanismus, abychom jako jednotlivci nedělali velké hlouposti a zbytečně neriskovali. Je to i ochranný mechanismus celé společnosti, aby jednotlivec svým nebezpečným chováním nenarušoval zavedený společenský řád.

Problém je, že se mozek tohoto nepříjemného pocitu snaží zbavit a odpovědnost přehazuje na druhé. Jak mnohé experimenty ukázaly, pokud dostanete na autobusové zastávce infarkt, je mnohem pravděpodobnější, že se vám spíše dostane pomoci, když bude na zastávce pouze jeden člověk, než kdyby jich tam bylo pět.

Kam se ztrácí naše odpovědnost?

Současné ekonomické potíže EU bryskně využila k tomu, že navrhla přesun mnoha politik z národní odpovědnosti na Brusel. Zmíním jen pár příkladů: Centrální dohled na bankovní sektor, nejrůznější společné záchranné fondy pro státy a jejich významné banky, stále opakující se snaha o zavedení společných evropských dluhopisů a mnoho dalších.

Samotnou kapitolou jsou nařízení a regulace z EU, které podle některých odhadů tvoří 75 % naší legislativy. Tato nařízení jsou politiky v národních parlamentech schvalována, aniž by je někdo podroboval kritice. Je to z Bruselu, takže se to musí přijmout. Zbavujeme se odpovědnosti za naše zákony ve prospěch nevolených byrokratů v EU.

Stejně jako nám se při dělání vylomenin líbilo, když se zodpovědnost rozprostřela mezi více lidí, tak i politici se rádi zbavují toho nepříjemného pocitu v našem svědomí. Politici rádi rozhodují o všem, ale nejraději by neodpovídali za nic. Přitom by to mělo být přesně naopak. Měli by rozhodovat o málu a plně za to nést odpovědnost.

Odpovědný úředník v Bruselu? Tak určitě

Přenášíme odpovědnost na EU do rukou neznámých úředníků a politiků. Oni ale přirozeně necítí takovou tíhu odpovědnosti, neboť se nikomu nezodpovídají. Nikdo je totiž nevolil a nikdo je nezná. Jejich jednání jsou mnohem riskantnější a bezohlednější. Zájmy jednotlivých států a jejich občanů nejsou brány na zřetel.

Příklad Švýcarska, jehož ústava je napsána tak, aby se politici maximálně zodpovídali za své činy, ukazuje, že toto je správná cesta. Švýcarsko má obrovský bankovní sektor a dokáže si ho kontrolovat samo. Švýcarské životní prostředí patří mezi nejlepší na světě a podobně to má s kriminalitou. Nadnárodní řešení problémů je jen chiméra, která nic nevyřeší. Dříve nebo později se ukáže, že odpovědnost EU za bankovní sektor, za rozpočtovou oblast a další bude vykazovat mnohem častější a větší selhání.

Vystupme z EU a vraťme ten nepříjemný, ale o to více potřebný pocit odpovědnosti zpět na naše politiky a nejlépe na nás samotné. Na řešení globálních problémů spolupracujme, ale nikdy se přitom nezbavujme vlastní odpovědnosti. Jedině tak omezíme velká selhání politiků, která výrazně poškozují naši společnost.

Přečtěte si další články ze seriály Proč vystoupit z EU.

Politické tlachání

Nejnovější články